Ασφάλεια Δανειολήπτη

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να ασφαλιστεί με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής του και εφόσον το συμβόλαιο που θα προσκομίσει στην Τράπεζα πληρεί τις καλύψεις της δανειακής σύμβασης, τότε το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να δεχθεί το ασφαλιστήριο χωρίς καμία καθυστέρηση.

Ζητήστε σήμερα προσφορά για ένα ασφαλιστήριο προστασίας  δανείου έτσι ώστε  σε περίπτωση που συμβεί :

  1. Απώλεια ζωής
  2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια

να προβλέπεται αποζημίωση στην οικογένεια σας για την αποπληρωμή του. Με αυτό τον τρόπο η οφειλή της πληρωμής του δανείου δεν θα γίνει βάρος στα αγαπημένα σας πρόσωπα.