Ασφάλεια Επιχείρησης -γραφείου-καταστήματος

Το γραφείο σας και η επιχείρηση σας είναι ίσως ο δεύτερος προσωπικός σας χώρος μετά το σπίτι σας.Η ασφάλιση της  οικοδομής, του περιεχομένου, των  εμπορευμάτων, του  πάγιου εξοπλισμού είναι μερικές από τις παροχές που παρέχουν τα πακέτα ασφάλισης και μπορείτε να τα επιλέξετε είτε είστε ο ιδιοκτήτης είτε ο ενοικιαστής της επιχείρησης.  Με αυτό τον τρόπο  εξασφαλίζετε ότι η επιχείρηση σας θα συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, γραφείο , κατάστημα,  λαμβάνοντας  υπόψη και άλλες παραμέτρους όπως τοποθεσία, μέτρα προστασίας, ιστορικό ζημιών.

 

Ενδεικτικά οι παροχές των πακέτων ασφάλισης καλύπτουν :

 • Πυρκαγιά, Κεραυνό, Έκρηξη από κάθε αιτία, Καπνό, Βραχυκύκλωμα στο κτίριο ή και στο περιεχόμενο.
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Κακόβουλες Βλάβες.
 • Ζημιές από Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Πλημμύρα, Θραύση ή Διαρροή σωληνώσεων – δεξαμενών – εγκαταστάσεων ύδρευσης – κλιματισμού – αποχετεύσεως.
 • Κλοπή με διάρρηξη ή/και ληστεία.
 • Ζημιές στο περιεχόμενο, πάγιο εξοπλισμό .
 • Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Πρόσκρουση οχήματος, Πτώση αεροσκαφών, Θραύση Κρυστάλλων, Αλλοίωση Εμπορευμάτων.
 • Αποκομιδή ερειπίων, Έξοδα φύλαξης, Έξοδα μεταφοράς / παραμονής και επαγκατάστασης του περιεχομένου.
 • Αστική ευθύνη (Γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων από την λειτουργία των εγκαταστάσεων, έναντι του ιδιοκτήτη της οικοδομής που στεγάζεται η επιχείρηση, έναντι των γειτόνων από μετάδοση πυρκαγιάς, εργοδοτική αστική ευθύνη).
 • Κλοπή ή/και ληστεία χρημάτων που φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις.
 • Επίδομα διακοπής εργασιών.
 • Σεισμός (Πυρκαγιά και Δόνηση), Ολίσθηση, Καθίζηση.

Ζητήστε πληροφορίες…