Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχημάτος

 

 
 
Φροντίστε τον εαυτό σας μετά από κάποιο αιφνίδιο ατύχημα που μπορεί να σας συμβεί και ταυτόχρονα αποζημειωθείτε για:

  • εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
  • ακτινολογικές εξετάσεις ή μαγνητική τομογραφία
  • επισκέψεις σε ιατρούς
  • διαγνωστικές εξετάσεις
  • έξοδα φυσιοθεραπείας

 
Ζητήστε πληροφορίες…