Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Η αστική ευθύνη ασφάλισης οχήματος είναι υποχρεωτική για κάθε όχημα που φέρει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από το αν κινείται ή λειτουργεί το όχημα, ( εκτός και αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας ) H ασφάλιση αστικής ευθύνης καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους και πιο συγκεκριμένα για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές με ανώτατο όριο ευθύνης κάλυψης € 1.300.000.

Σύμφωνα με Νόμο που ψηφίστηκε το 2014 (Ν.4261/2014), η ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου αρχίζει αποκλειστικά και μόνον αφού προηγηθεί η καταβολή από τον ασφαλισμένο του οφειλόμενου ασφαλίστρου.

Μερικές απο τις καλύψεις ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου αυτοκινήτου είναι :

Για Online Προσφορά πατήστε ΕΔΩ

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

«Απαλλαγή» είναι το χρηματικό ποσό το οποίο η ασφαλιστική δεν πρόκειται να καταβάλει ως αποζημίωση και αυτό επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας. Συνεπώς η Ασφαλιστική Εταιρία «απαλλάσεται» από αυτό το ποσό και ευθύνεται μόνο για το τυχόν επιπλέον ποσό της ζημιάς.

Είναι οι πράξεις που γίνονται από κάποιο τρίτο πρόσωπο με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά και έχουν ως αποτέλεσμα τη ζημιά του ασφαλισμένου οχήματος. Οι ζημίες που απορρέουν από τις ενέργειες αυτές μπορούν να καλυφθούν από την εκάστοτε ασφαλιστική Εταιρία κατόπιν ειδικής συμφωνίας και επιλογής της συγκεκριμένης κάλυψης από τον ασφαλισμένο.

Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας , αλλά δεν έχετε ακόμα παραλάβει το ασφαλιστήριό σας, ο Νόμος προβλέπει ότι, μέχρι να παραλάβετε το ασφαλιστήριό, η επιβεβαίωση της ασφάλισής σας θα αποδεικνύεται για τις πέντε (5) πρώτες ημέρες της κάλυψής σας με την απόδειξη πληρωμής του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχετε μαζί σας την απόδειξη πληρωμής του συμβολαίου σας καθώς και το έγγραφο της ασφαλιστικής εταιρίας σας που σχετίζεται με τη σύναψη της ασφάλισης του οχήματός σας έναντι του συγκεκριμένου ασφαλίστρου ( ειδοποίηση πληρωμής).

Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων.

Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων.

Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρία με την προυπόθεση:

  • η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τις 6.500 € ανά ατύχημα, η δε αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τις 12.000 € για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο και τις 30.000 € συνολικά, για όλα τα ζημιωθέντα πρόσωπα,οι ασφαλιστικές εταιρίες και των δύο οχημάτων συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμή
  • να εμπλέκονται μόνο δύο οχήματα στο ατύχημα.

Ζητήστε πληροφορίες