Ασφάλεια Επιχείρησης

Η επιχείρηση σας είναι ίσως ο δεύτερος προσωπικός σας χώρος μετά το σπίτι σας

Η ασφάλιση της οικοδομής, του περιεχομένου, των εμπορευμάτων, του πάγιου εξοπλισμού είναι μερικές από τις παροχές που παρέχουν τα πακέτα ασφάλισης και μπορείτε να τα επιλέξετε είτε είστε ο ιδιοκτήτης είτε ο ενοικιαστής της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι η επιχείρηση σας θα συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, γραφείο, κατάστημα, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες παραμέτρους όπως τοποθεσία, μέτρα προστασίας, ιστορικό ζημιών.

Ενδεικτικά οι παροχές των πακέτων ασφάλισης καλύπτουν :

Ζητήστε πληροφορίες