Ασφάλεια Ζωής

H ασφάλεια Ζωής είναι σημαντική όσο και η ζωή σας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι  εξοικειωμένοι  με τον θάνατο διότι  στερεί τα αγαπημένα τους πρόσωπα και αναμβισβήτητα η απουσία τους  αφήνει ένα κενό. Τι γίνεται όμως όταν το κενό  εκτός από  συναισθηματικό είναι και οικονομικό ; Πως θα συνεχιστεί απρόσκοπτα ο οικογενειακός προγραμματισμός έτσι ώστε να αποπληρωθεί το δάνειο, οι σπουδές των παιδιών,  οι φόροι κληρονομιάς; Εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις ασφάλισης, μπορεί να βρεθεί το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα για την εξασφάλιση της οικογένειας.

Τα προγράμματα ασφάλισης Ζωής μπορούν να γίνουν:

Ζητήστε πληροφορίες