Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

1.Πώς βρίσκω το Α.Μ.Κ.Α μου.

  https://www.amka.gr/AMKAGR/

 

2.Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης.

    http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId559

 

3.Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε (ΗΔΙΚΑ)

http://www.idika.gr/

 

4.Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΕΟΠΥΥ

http://www.eopyy.gov.gr/Home/StartPage?a_HomePage=Index

 

5.Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – ΕΦΚΑ

http://www.efka.gov.gr

 

6.Σύστημα Συντάξεων  Ατλας

https://syntaxeis.gov.gr/

 

7.Υπουργείο Υγείας

http://www.moh.gov.gr

 

8.Γραφείο διεθνούς ασφάλισης.

http://www.mib-hellas.gr/mib/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=el

 

9.Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας

www.e-nomothesia.gr

 

10.Συνήγορος του καταναλωτή.

http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html

 

11.Κανονισμός GDPR

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

 

12.Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

http://www1.eaee.gr/

 

13.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

https://www.eea.gr/