Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Ένα συμβόλαιο ασφάλισης υγείας μπορεί να φανεί χρήσιμο σε συνδιασμό με την Κοινωνική ή Ομαδική Ασφάλιση ενός υποψήφιου πελάτη. Κατόπιν συζήτησης και διερεύνησης αναγκών απο τον ασφαλιστικό σύμβουλο, σε ένα ατομικό ή οικογενειακό συμβόλαιο υγείας μπορούν να επιλεχθούν παροχές που ο υποψήφιος θεωρεί  ότι είναι σημαντικές, απαραίτητες και λειτουργικές.

Η συμμετοχή στα προγράμματα υγείας δεν είναι υποχρεωτική εκτός αν προβλέπεται  και ορίζεται από το πρόγραμμα να υπάρχει ένα  συγκεκριμένο ποσό ως απαλλαγή, για παράδειγμα 1.500 ευρώ ή και μεγαλύτερο. Η συμμετοχή ή αλλιώς απαλλαγή καθορίζεται από τον πελάτη ανάλογα με ποιο ποσό είναι διατεθειμένος να συμμετέχει στα έξοδα νοσηλείας. Εφόσον όμως γίνει και χρήση του Κοινωνικού φορέα τότε η συμμετοχή απο πλευράς του πελάτη, μειώνεται ή και μηδενίζεται. Όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή τόσο λιγότερα αναλογικά είναι τα ετήσια ασφάλιστρα.

Εάν ένας υποψήφιος πελάτης έχει ήδη ένα πρόβλημα υγείας θα πρέπει να αξιολογηθεί από την ιατρική υπηρεσία της Ασφαλιστικής Εταιρίας προκειμένου να αποφανθεί αν το ασφαλιστήριο θα  προχωρήσει  με κάποια μόνιμη εξαίρεση  ή προσωρινή αναμονή. Ωστόσο  υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να ασφαλιστεί με προϋποθέσεις.

Η παροχή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης δεν είναι υποχρεωτική σε ένα συμβόλαιο υγείας, παρόλα αυτά  κάποιος  μπορεί να συνδυάσει τις δυο αυτές παροχές και να επιλέξει στο συμβόλαιο του να έχει κάλυψη για  πρόσβαση σε παρόχους διαγνωστικών κέντρων ή  και ιδιωτικών νοσοκομείων, ή ακόμα και επισκέψεις σε γιατρούς δικτύου.

Σε κάποια συμβόλαια η κάλυψη πρώτων βοηθειών είναι παροχή από τους όρους του συμβολαίου και καλύπτουν συγκεκριμένο ποσό εάν ο πελάτης χρειαστεί να κάνει χρήση. Υπάρχουν όμως και συμβόλαια που η κάλυψη για τις πρώτες βοήθειες δίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας μεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρίας ενός ή περισσοτέρων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει ενημέρωση με οδηγίες της διαδικασίας έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να εξυπηρετηθεί με εύκολο τρόπο.

Εξαρτάται από το ασφαλιστήριο, τους όρους και προϋποθέσεις αλλά συνήθως όχι δεν προβλέπουν όλα τα συμβόλαια  κάλυψη για ιατρικές πράξεις. Εφόσον δεν υπάρχει κάλυψη συνήθως αναγράφεται στις εξαιρέσεις του συμβολαίου ή αναφέρεται στις καλύψεις των παροχών.

Τα συμβόλαια που είναι ισόβιας διάρκειας καλύπτουν συγκεκριμένες παροχές και τις περισσότερες φορές,  η Ασφαλιστική Εταιρία,  δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει παροχές από το συμβόλαιο. Τα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια έχει παρατηρηθεί ότι έχουν πιο επικαιροποιημένες καλύψεις που αρκετά ισόβια προγράμματα δεν παρείχαν και είναι πιο λειτουργικά στην σύγχρονη κοινωνία όπως για παράδειγμα νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση, θεραπεία αιμοκάθαρσης, ρομποτική κ,α.

Η απόφαση δημιουργίας ενός συμβολαίου υγείας είναι μια σημαντική απόφαση που ο ασφαλιστικός σύμβουλος θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις παροχές, τα προνόμια και τις υποχρεώσεις σας. Προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η κατάσταση της Υγείας σας θα πρέπει να είστε ειλικρινής  και να μελετήσετε με προσοχή τις αναμονές , τις εξαιρέσεις του συμβολαίου, προκειμένου να μην υπάρχουν “γκρίζα ” σημεία όταν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε. Σιγουρα για κάποιους οι πληροφορίες που θα ακούσετε  ίσως είναι πάρα πολλές και κάτι καινούργιο για εσας, αλλά ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δείξει  την δέουσα προσοχή που δείχνει συνήθως όπως όταν συζητάει με τον δικηγόρο του ή τον λογιστή του.

Ως αναμονή ορίζεται το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο και έχει ορίσει η ασφαλιστική Εταιρία ως  προϋπόθεση  κάλυψης. Οι αναμονές για κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα  είναι συγκεκριμένες και διαφέρουν απο Ασφαλιστική με Ασφαλιστική. Οι χρονικές αναμονές που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο  ορίζουν μετά από πόσο χρονικό διάστημα καλύπτονται συγκεκριμένες περιπτώσεις ατυχημάτων ή ασθενειών.

Οι  συγγενείς παθήσεις είναι αυτές που έχουν  εμφανιστεί με  την γέννηση ή με την πάροδο των ετών. Τα προγράμματα των Ασφαλιστικών Εταιριών συνήθως δεν προβλέπουν κάλυψη ή προβλέπουν συγκεκριμένη χρονική αναμονή με προϋποθέσεις προκειμένου να δοθεί κάλυψη.

Κάποια συμβόλαια υγείας, προβλέπουν την καταβολή νοσοκομειακού ή χειρουργικού επιδόματος ανάλογα με τις καλύψεις που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος ή ορίζει το συμβόλαιο από την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης.Στους όρους του ασφαλιστηρίου συνήθως αναγράφονται  τα έγγραφα που χρειάζεται να συγκεντρώσει ο ασφαλισμένος καθώς και τις προϋποθέσεις καταβολής επιδόματος.