Ομαδικές Ασφαλίσεις

Οι άνθρωποι που επανδρώνουν μια επιχείρηση είναι το Α και το Ω

 Η ασφάλιση του προσωπικού είναι ένας τρόπος επιβράβευσης από την εκάστοτε  επιχείρηση προς  το ανθρώπινο δυναμικό της ότι έχει μεριμνήσει για αναπάντεχα γεγονότα που μπορούν να παρουσιαστούν στην καθημερινότητα τους.  Εχει δε αποδειχθεί,  ότι τα ομαδικά ασφαλιστήρια προσωπικού,  αναδεικνύουν το ομαδικό στοιχείο  καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης, είτε  πρόκειται για παροχές υγείας είτε για συμπληρωματική σύνταξη.

Ζητήστε πληροφορίες